Gdańsk, 14 lutego 2017r.


List otwarty pracowników Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jana Heweliusza w Gdańsku

do Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej
Pana Piotra Kowalczuka

oraz Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Pana Grzegorza Szczuki  Jako pracownicy Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jana Heweliusza w Gdańsku zdecydowaliśmy się zabrać głos w sprawie, która w ostatnim czasie została nagłośniona w mediach, a dotyczy naszej szkoły. Sposób przedstawienia informacji pojawiających się w mediach w związku z podejrzeniem o niekorzystne rozporządzanie mieniem wielkiej wartości i poświadczenie nieprawdy w zapisach księgowych szkoły wywołały u nas żal i oburzenie. Działania byłej księgowej naszej szkoły mogły narazić budżet publiczny na ogromne straty, dlatego rozumiemy działania prokuratury. Jesteśmy zainteresowani jak najszybszym wskazaniem winnych i wydaniem sprawiedliwego wyroku. Nie możemy pogodzić się jednak z tym, że niewystarczająco podkreśla się szybką reakcję Dyrekcji na wykryte nieprawidłowości.


Pani Dyrektor pracuje w naszej szkole od 1982 roku, a od września 2004 roku pełni funkcję dyrektora. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców, a także środowiska lokalnego. Nie zgadzamy się, aby osoba posiadająca nienaganną opinię przez wszystkie lata swojej pracy zawodowej, była oceniana jedynie przez pryzmat tego zdarzenia.


Zauważenia również wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nadzór nad budżetem szkoły sprawuje także Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który z kolei podlega Wiceprezydentowi do spraw polityki społecznej. Ocena zdarzenia, które miało miejsce w naszej szkole winna uwzględniać również powyższy fakt. Oficjalne stanowisko Urzędu Miejskiego w Gdańsku w tym przedmiocie nie jest jednak znane ani prezentowane w mediach, pomimo iż może mieć istotne znaczenie dla sprawy.


Niezbędna byłaby informacja tłumacząca rodzicom uczniów na jakich zasadach odbywa się finansowanie potrzeb szkoły. Kwota podawana do publicznej wiadomości może sugerować, że w tak znacznym stopniu został uszczuplony budżet szkoły. Medialne wypowiedzi Rodziców, w naszej ocenie, sugerowały, że dzięki tym pieniądzom można by doinwestować budynek szkoły. Tymczasem z pewnością ta kwota zmniejszyła budżet miasta, ale nie ma pewności, że zostałaby przeznaczona na potrzeby naszej szkoły.


Od momentu pojawienia się pierwszych sygnałów sugerujących wystąpienie nieprawidłowości, Pani Dyrektor podjęła natychmiastowe i zdecydowane działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy, co dostrzegł również w swoim oświadczeniu Zastępca Prezydenta Gdańska do spraw polityki społecznej pan Piotr Kowalczuk (https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Szok-i-placz-w-Nowym-Porcie-Ksiegowa-okradla-szkole-na-370-tys-zl,a,58204). Według naszej wiedzy Pani Dyrektor współpracowała w tej kwestii z Urzędem Miejskim oraz Prokuraturą Rejonową Gdańsk-Oliwa. Gdyby sposób kradzieży był tak łatwy, jak przedstawiono w mediach, na pewno nadużycia zauważono by wcześniej zarówno w szkole jak i w Urzędzie. Pani Dyrektor jako pierwsza wykryła mechanizm wyprowadzania pieniędzy, dzięki czemu mogła udzielać rad i wskazówek podczas kontroli z Urzędu Miejskiego, co przyspieszyło prace nad ustaleniem wielkości strat.


Nie możemy pogodzić się z tym, że efekty wieloletniej wzorowej pracy na stanowisku dyrektora szkoły mogłyby zostać w jakikolwiek sposób umniejszone. Jest to krzywdzące zarówno dla Pani Dyrektor, jak i dla całego zespołu pracowników. Czujemy się w obowiązku bronić dobrego imienia szkoły, chcemy jedynie, aby prezentowane informacje zawierały pełny obraz sytuacji.


Liczymy na odpowiedzialną postawę zwierzchników Dyrekcji szkoły. Nie możemy pogodzić się z decyzją o rezygnacji Pani Dyrektor ze stanowiska. Nie wyobrażamy sobie, że wieloletnia praca i oddanie Pani Dyrektor dla dobra placówki i całego miasta, mogą zostać pominięte w świetle zastałej sytuacji. W naszej ocenie byłoby to działaniem godzącym w wartości jakie wyznajemy i propagujemy.


Niniejszy list otwarty stanowi apel do przedstawicieli Miasta Gdańska i Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz wyraz naszego wsparcia dla Pani Dyrektor, która dotychczasowymi, wieloletnimi działaniami przyczyniła się do rozwoju naszej szkoły, wspierała nas jako pracowników, była otwarta na potrzeby grona pedagogicznego oraz, naszym zdaniem, również rodziców i uczniów. Postawa Pani Dyrektor sprzyjała pozytywnym relacjom w miejscu pracy oraz zawsze była oparta o zasady dialogu i konstruktywnego rozwiązywania problemów.


Dlatego na dzień dzisiejszy uważamy, że Urząd Miejski w Gdańsku nie powinien przyjąć rezygnacji Dyrektora ze sprawowanego stanowiska.


                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                Pracownicy Szkoły~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 ~ OSTATNIO  DODANE ~