Zebranie dla Rodziców przyszłorocznych klas I i oddziałów zerowych

Zebra­nie dla Rodzi­ców przy­szło­rocz­nych oddzia­łów zero­wych odbę­dzie się 21.06.2017 o godz. 17:00 w sali 44.

Zebra­nie dla Rodzi­ców przy­szło­rocz­nych klas I odbę­dzie się 21.06.2017 o godz. 18:00 w sali 44.