Udanych wakacji!

Wszyst­kim naszym uczniom życzy­my sło­necz­nych, rado­snych i bez­piecz­nych waka­cji oraz wie­lu wspa­nia­łych przy­gód!!!