Druk informujący o odwołaniu obiadów przez rodzica

Poni­żej oraz w zakład­ce STOŁÓWKA zamiesz­cza­my druk infor­mu­ją­cy o odwo­ła­niu obia­dów.