Konkurs Wojewódzki “Świat Barw” — mamy laureata

Adam Kilian z kla­sy IIIA zdo­był głów­ną nagro­dę w kon­kur­sie woje­wódz­kim “Świat Barw”.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!!!