3 miejsce w zawodach K1 European Championship Germany Muay Thai Duisburg

Uczeń kla­sy VB Jakub Nowa­czyk 18.02 brał udział w zawo­dach K1 Euro­pe­an Cham­pion­ship Ger­ma­ny Muay Thai Duis­burg.

Odniósł nie­sa­mo­wi­ty suk­ces zdo­by­wa­jąc 3 miej­sce.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my życząc kolej­nych suk­ce­sów!