Zakończenie roku szkolnego

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018 odbę­dzie się w pią­tek 22 czerw­ca.

9.00- kla­sy I-III
10.00 — kla­sy IV-VII
11.30 — kla­sy “0”