Nowy Opiekun Samorządu Uczniowskiego

15.06 ucznio­wie klas IV-VII wybra­li nowe­go opie­ku­na SU.
Został nim p.Michał Kac­przak, jego zastęp­cą jest dotych­cza­so­wy opie­kun SU.
Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!
Samo­rząd Uczniow­ski