Cudownych wakacji!

Wszyst­kim naszym Uczniom życzy­my

cudow­nych waka­cji peł­nych słoń­ca,

uśmie­chu i odpo­czyn­ku!