Godziny rozpoczęcia roku szkolnego

Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2018/2019
kla­sy 4 -8 godz. 9.00
kla­sy 1–3 godz. 10.00
kla­sy 0 godz. 11.00