Dzień Pluszowego Misia i Szalonych Okularów — 30 listopada

30 listo­pa­da Dzień Plu­szo­we­go Misia

i w sza­lo­nych oku­la­rów 😊

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie kla­sy

                                                      do udzia­łu 😊

                                                 SU