CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

SZKOŁA AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJE ZE ŚRODOWISKIEM
OPIEKA I PROFILAKTYKA WSPOMAGANIA UCZNIA W JEGO ROZWOJU
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE PEŁNI FUNKCJĘ MOTYWUJĄCO-WSPIERAJĄCĄ
ATMOSFERA SZKOŁY PROWADZI DO DOBRYCH RELACJI W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
SZKOŁA Z KLASĄ